AE9682AB-49C8-48D7-8531-5B1BAD128129

東葛フレッシュマンズリーグU-13

東葛フレッシュマンズリーグU-13

フッチ 1ー2 アストーレ   得点者:下谷

TM
フッチ 2-0 レイソルTOR  得点者:千葉(増田)、吉田(増田)
フッチ 1-0 アストーレ   得点者:工藤
フッチ 1-0 アストーレ   得点者:時田(直井)
フッチ 2-1 アストーレ   得点者:高橋(石井)、三田(松原)
フッチ 1-1 アストーレ   得点者:井上(下谷)
フッチ 0-2 アストーレ
フッチ 0-2 アストーレ
フッチ 0-1 アストーレ